Progressive: Jak vypadá náš den v terénu | HUSKY EU
Progressive: Jak vypadá náš den v terénu

Příprava na terén

Služba terénního programu začíná v naší kanceláři, kde se schází terénní dvojice. Nejdříve si přečteme zápisy ze služeb, abychom věděli, co se dělo a jestli nejsou domluvené srazy s klienty. Plánujeme společně trasu, kterou daný den půjdeme, jelikož každý den v terénu chodíme na jiné lokality. Plánování se odvíjí od smluv s danými městskými částmi, poptávce ze strany klientů, ale i od působení dalších terénních programů v Praze. Kombinujeme místa s častými nálezy injekčního materiálu s místy, kde se klienti nejvíce zdržují. 

Poté balíme terénní brašny a batohy, jeden z dvojice má tzv. výdejní brašnu, ze které klientům distribuujeme harm reduction materiál. Do této brašny se vejde cca 150 ks čistých injekčních stříkaček, dále zde máme injekční vody, dezinfekční polštářky, filtry, alobal, těhotenské testy a zdravotní materiál (obvazy, náplasti a buničina). Patří sem ještě desky s denním výkazem, kam zapisujeme počet kontaktů a množství vydaného harm reduction materiálu, přijatých injekčních stříkaček a počet nálezů.

Druhý z dvojice se ujímá tzv. přijímací brašny, ve které se nachází dva kontejnery na infekční odpad, pinzety na sběr injekčního materiálu, kondomy, lubrikační gely, šňupátka a kapsle. Také zde máme informační letáčky s odkazy na další služby (např. na léčbu, na úřady). 

Nosíme s sebou dva batohy ve kterých máme materiál navíc. Po zabalení se převlékáme do terénního oblečení a vyrážíme.

Průběh terénu

Naše kroky téměř každý den míří do centra města. Poté se přesouváme na další městské části. Navštěvujeme klienty v místech, kde přebývají. Jedná se o squaty, chatičky či stanová městečka. Vzhledem k anonymní povaze služby zde nemůžeme uvádět konkrétní místa

Kontakty s klienty navazujeme ať už pozdravem či poklepáním na brašnu (viz foto výše). Často nás klienti oslovují sami od sebe. Po navázání kontaktu většinou začne probíhat “výměna”. Klient vhodí špinavé injekční stříkačky do kontejneru a dostane stejný počet čistých zpět (zároveň může vždy obdržet tři navíc a to i v případě, že žádné použité nepřinese). Kromě sterilních stříkaček klientovi poskytneme výše zmíněný HR materiál.  

Mimo výměnný program v případě zájmu klientů probíráme různorodé situace, může se jednat o rozhovor o počasí, o tom jak se aktuálně mají, co se v jejich životě děje. I malý small talk může mít pro klienta velký přínos. Někdy si přichází pro radu ohledně bezpečnějšího užívání či sociálních záležitostí, např. jak získat občanský průkaz.

Po terénu

Po ukončení terénní služby se přesouváme zpátky do kanceláře, kde provedeme zápis toho, co se během naší služby odehrálo. Jeden z nás popíše, co jsme během služby zažili, od míst s velkou koncentrací nalezených injekčních stříkaček po zaznamenání poradenství a rozhovorů s klienty. Druhý z terénní dvojice naopak eviduje veškerý vydaný materiál, jeho počet, počet kontaktů a také lokality, kde naše práce proběhla. K ukončení služby patří i dezinfekce terénních brašen.

Na závěr

Nahlédli jste s námi do jedné terénní služby, každý den ale vypadá trochu jinak. Ať už samotnou trasou, ale hlavně klienty, se kterými řešíme pokaždé něco jiného. Abychom reagovali na jejich potřeby, chodíme speciální terény nad rámec. Provádíme depistáže, při kterých se snažíme objevit nová místa, večerní terény, které se občas fakt protáhnou, jezdíme na maková pole a děláme i tzv. cykloterény, tedy terény na kole, díky kterým jsme schopni rychleji zmapovat vícero lokalit. Terénní práce je opravdu rozmanitá a i když se často po směně vracíme domů vyčerpaní fyzicky i psychicky, stojí to za to!

 

Web http://www.progressive-os.cz/

Facebook https://www.facebook.com/os.Progressive

 


We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".