HUSKY pomáhá: Den v Ambulantních službách Progressive | HUSKY EU

HUSKY pomáhá: Den v Ambulantních službách Progressive

HUSKY pomáhá: Den v Ambulantních službách Progressive
Progressive o.p.s  autor článku 8. 1. 2024

V Ambulantních službách Progressive spolupracujeme s klienty, kteří se ve svém životě potýkají se závislostí. Velká většina našich klientů má tzv. duální diagnózu, což znamená, že kromě závislosti má ve své anamnéze i jiné přidružené psychiatrické onemocnění. V našich službách pracujeme s klienty individuálně tak, aby cíle a forma spolupráce byly co nejpřínosnější a nejefektivnější. 

Jak vypadá takový den pracovníka v Ambulantních službách Progressive?

Dvakrát týdně se celý tým potkává na poradách, kromě organizačních věcí věnujeme velkou část klientské práci. Kolegům představujeme jednotlivé klienty a případy, jež řešíme. 

Je obrovskou výhodou, že je náš tým multidisciplinární, a tak na jednotlivé případy můžeme nahlížet různými způsoby.

V týmu ASP pracují pracovníci a pracovnice, kteří mají

  • adiktologické vzdělání,
  • psychoterapeutický výcvik,
  • sociální pracovníci a pracovnice a
  • v neposlední řadě i lékařka – psychiatrička.

Právě možnost psychiatrické péče přímo u nás v ASP je obrovskou výhodou, jelikož její dostupnost pro naše klienty nebývá zrovna samozřejmá. Po poradě má každý pracovník individuální schůzky s klienty, které má v péči.

Zakázky klientů se můžou velmi lišit od lékařské pomoci, odborného vedení až po třeba zajištění pomoci jako je teplé funkční oblečení nebo odolné outdoorové vybavení. Pokusím se je demonstrovat na pár příkladech.

  • Vyrážím za klientkou, které žije na ulici na pražském Žižkově, klientka je bez domova již několik let, kromě závislosti a psychiatrického onemocnění se potýká i s obtížemi, které jsou spojené s životem na ulici. Naše spolupráce je zaměřena na snížení dopadů života bez domova, dostupnost psychiatrické péče, získání důstojného bydlení atd. 
  • Další schůzku mám s klientem, který už téměř 3 roky abstinuje. Naše spolupráce je orientována hlavně na podporu abstinence. Dnes je ale naše schůzka zároveň asistencí na stomatologii. Klient mě požádal o podporu, stomatologickou péči léta zanedbával. Nyní by chtěl novou zubní náhradu. Na stomatologii společně vyslechneme možnosti, které jsou klientovi nabízeny. Klient volí jednu z variant, domlouvá si další návštěvy u lékařky, a zároveň se společně domlouváme, že budu klienta na schůzky doprovázet. Klient bude mít nový chrup.
  • Poslední dnešní schůzka probíhá v psychiatrické nemocnici Bohnice. Zde je hospitalizovaná klientka, se kterou již spolupracuji přes dva roky. Naše spolupráce je zaměřená hlavně na stabilizaci jejího stavu, což několikrát ročně znamená právě i hospitalizaci v psychiatrické nemocnici, kam jí pravidelně chodím navštěvovat.

Práce v Ambulantních službách Progressive je velmi pestrá a různorodá. Toto byl jen krátký výčet případů, který pracovník v ASP může řešit. Věříme, že individuální přístup, odborné vedení a dostupnost psychiatrické péče jsou klíčem k úzdravě. 


František Knuth, Case manager ASP

Web http://www.progressive-os.cz/

FB https://www.facebook.com/os.Progressive

 


Na našem blogu se ještě dozvíš:

 

Více fotografií:

 

 

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".

Login
to the HUSKY club