Husky pomáhá: představení programu Ambulantní služby Progressive | HUSKY EU

Husky pomáhá: představení programu Ambulantní služby Progressive

Husky pomáhá: představení programu Ambulantní služby Progressive

V tomto článku bychom rádi představili jeden z programů naší organizace, Ambulantní služby Progressive na příkladu meziorganizační spolupráce.

S klienty pracujeme individuálně a intenzivně

V programu Ambulantní služby Progressive pracujeme s klienty zejména formou intenzivní individuální práce. Velkou snahu klademe na individuální potřeby klientů v sociální,zdravotní, nebo adiktologické oblasti.

Z toho vyplývá, že s každým klientem může práce vypadat odlišně. Nedílnou součástí pracovníka v ASP je i síťování a propojování klientů s dalšími spolupracujícími a návaznými službami. A právě této poslední složce se budeme v našem článku věnovat.

 • V některých případech naši kolegové z ASP fungují trochu jako kouzelníci, kteří musí ve spolupráci s klientem „vykouzlit“ řešení i zdánlivě neřešitelných situací.

pracovnici_kouzelnici (1)

Pracovníci kouzelníci

Jak kouzlíme řešení zdánlivě neřešitelného

V tomto příběhu se na nás obrátili kolegové z terénního programu jiné organizace s tím, že jsou v kontaktu s klientem, pro kterého by byla vhodná forma intenzivní spolupráce ve formě Case managementu, kterou také poskytujeme.

Náš kolega spolu s pracovnicí terénního programu jiné organizace vyrazili na společnou schůzku s klientem, která proběhla u něho „doma.“ Doma je v uvozovkách, protože pán je bez domova posledních cca 10 let a žije na ulici spolu se svými několika psy.

 • Pán by rád řešil svojí závislost na opiátech formou substituční terapie. 
 • Rád by také začal pravidelně užívat psychiatrickou medikaci kvůli dlouhodobě přetrvávajícím hlasům, které slyší a občas se proto necítí dobře a komplikuje mu to běžné fungování. 
 • V dlouhodobém horizontu by rád začal bydlet ve standardním bydlení, což pro člověka na ulici a bez příjmu není úplně jednoduché.

 • Od této schůzky je náš kolega s klientem v intenzivním kontaktu několikrát do týdne osobně nebo telefonicky. Potkávají se jak v našem zázemí, tak i na ulici či na úřadech.

Co je pro pokrok klienta důležité

Tomuto konkrétnímu klientovi pomáháme řešit

 • úřední zaležitosti
 • praktické záležitosti
 • materiální záležitosti, díky spolupráci s firmou Husky jsme ho mohli vybavit spacákem a oblečením k lepšímu zvládání letošní zimy

Jako velmi podstatné se ukazuje to, že klient má k sobě blízkého člověka v osobě case managera, který se o něho zajímá, pomáhá mu, neodsuzuje.

Častokrát funguje také jako někdo, díky komu může lépe zvládat frustraci z odmítnutí společností nebo z přibývajících bariér v řešení jeho situace.

Jak funguje meziorganizační pomoc

Naše organizace v tuto chvíli nemá k dispozici svého psychiatra, proto bylo nezbytné najít lékaře, který by byl ochoten vzít si tohoto klienta do péče.

závěr_prostor ASP

Prostor ASP

Vzhledem k charakteristice klienta, člověk bez domova, závislý na drogách, se psy, byl i tohle náročný úkol. Naštěstí se kolegovi povedlo nakontaktovat další (v tomto příběhu už třetí) organizaci, kde pracuje psychiatr, který se věnuje i nízkoprahovým klientům. Aktuálně je klient zamedikovaný, cítí úlevu v oblasti psychického prožívání.

Na naší službu se úzce navázal a společně s kolegou plánují kroky v dalších oblastech. Práce ve prospěch klienta je koordinovaná s odborníky z jiných spolupracujících organizací.

 • sociální pracovník
 • adiktolog
 • psychiatr

Se souhlasem klienta probíhají společné meziorganizační konference. Naším cílem je, aby mohl mít klient plnohodnotnější a spokojenější život. Do žádné z oblastí, na kterých společně s kolegou pracují, nebo budou pracovat ho nenutíme.

Proč je důležitá spolupráce

Na příkladu tohoto příběhu se ukazuje jak důležitá je multidisciplinarita a spolupráce více organizací ve prospěch klienta.

* Článek je sepsán na základě skutečného příběhu. Data jsou anonymizovaná

 

Najdeš nás na:

FB: Kontaktní centrum Progressive

WEB: www.progressive-os.cz

 

Další příběhy od Progressive:

 

 

 

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".

Login
to the HUSKY club