Prales dětem: Tým programu Oko Medvěda opět v terénu | HUSKY EU
Prales dětem: Tým programu Oko Medvěda opět v terénu

Monitoring v Kremnických vrších probíhá od roku 2018

Od té doby se dle okolností a potřeb už mnohokrát transformoval do činností, které byly v terénu v tu chvíli nejvíce zapotřebí. I přesto, že naším stěžejním úkolem je audiovizuální a genetický monitoring velkých šelem, jakási výzkumná a dokumentární činnost zároveň, máme před sebou každý turnus i řadu jiných neméně důležitých úkolů. 

Tak jako v několika předchozích měsících i nadále mapujeme a monitorujeme jednotlivé migrační bariéry mezi Kremnickými vrchy a CHKO Štiavnické vrchy. Monitoring těchto předmětných lokalit je důležitý ve věci plánované výstavby obory, jejíž osud je stále nejasný.

Získáná data pomáhájí předcházet pohromám

Tato data samozřejmě mohou napomoci i při prevenci narušování migračních tras zvěře. Jak víme, mezi nejčastější příčiny úmrtí koček divokých (Felis silvetris) patří i srážka s autem. A z vlastních zkušeností již nyní můžeme říct, že mezi těmito dvěma územími migrace zvěře probíhá. Věříme, že nám fotopasti přinesou důležitá data, která následně budeme moci předat pracovníkům ŠOP SR.

V minulosti se i naše záběry staly důležitou součástí podnětů vydaných Štátnou ochranou prírody SR, a mimo to se objevily i ve stanoviscích souvisejících s výstavbou již zmíněné obory.

Je důležité vyznat se v potřebné legislativě

Na začátku března odeslal náš tým nezávisle na ŠOP SR podnět k šetření týkající se nálezu nelegálního vnadiště. Jen několik metrů od moderně zařízeného posedu byly nalezeny zbytky mléčných výrobků. Tímto případem se dle nejnovějších informací zabývá slovenská myslivecká komora.

Na přelomu března a dubna pak náš tým odesílá další podnět k šetření. Tentokrát se jedná o nález mandarinek a nadměrného množství řepy ve dvou různých honitbách.

Náš tým disponuje nejen terénními zkušenostmi spojenými s instalací fotopastí, ale postupně se zlepšuje i ve znalostech potřebné legislativy, kterou uplatňuje při sepisování takových podnětů. Máme za sebou celkem pět jednotlivých případů, kde bylo porušeno několik zákonů a platných vyhlášek, z toho jsme tři řešili ve spolupráci se ŠOP SR a jejich pracovníky, a dva jsme příslušných úřadům ohlásili nezávisle jménem OZ Prales deťom. 

Spousta hodin v terénu se vyplácí

Od začátku roku 2021 se našemu týmu daří pravidelně získávat záběry všech čtyř monitorovaných šelem – medvědů hnědých (Ursus arctos), vlků obecných (Canis lupus), rysů ostrovidů (Lynx lynx) a koček divokých (Felis silvestris). Tato data postupně zpracováváme do tabulek a map, a postupně tak vzniká obecný přehled o jejich výskytu a migraci v jednotlivých oblastech Kremnických vrchů

V tuto chvíli má náš tým přibližně 450 prokazatelných důkazů o výskytu velkých šelem. 

Na přelomu března a dubna absolvovali tři členové terénního týmu první část stromolezeckého kurzu, který mohou do budoucna využít i během dalších monitorovacích programů v rámci Oka Země.

V tomto období náš tým též strávil několik hodin v terénu s novým kontaktním pracovníkem ze ŠOP SR, Jaroslavem Slašťanem, se kterým v terénu umístil dvě fotopasti, a v budoucnu s ním bude komunikovat ohledně jednotlivých postupů v monitorování, a bude mu postupně předávat výsledky monitoringu.

Dokončili jsme dokument Oko Medveďa

Jedním z největších posunů v celém Oku Medvěda je dokončení dokumentárního snímku Oko Medveďa od filmařského týmu z Perun Cinematic (režie Peter Bursa, kamera Jakub Mičuch), který se v průběhu uplynulého roku zúčastnil několika našich terénních výprav za účelem natočení uceleného snímku,  nejen o monitoringu našeho týmu jako takovém, ale také o negativních zkušenostech s aktivitami myslivců, které často překračují hranice platných zákonů a vyhlášek. 

Film bude mít premiéru 27. 4. 2021 v rámci mezinárodního filmového festivalu Ekotopfilm. Ten letos probíhá od 26. do 30. dubna online formou přes facebookový profil festivalu, a je zcela zdarma. Filmy bude možné shlédnout až do 2. května, bohužel však pouze ze slovenských IP adres, tedy pokud toto nesplňujete, doporučujeme použití VPN.

Dobrovolnické programy opět v létě

Dobrovolnické programy se vzhledem k pandemickým opatřením přesouvají do letních měsíců, i přesto se s námi tři dobrovolníci ze Slovenska zúčastnili posledního březnového turnusu. V polovině května budeme pokračovat v monitorování a mapování jednotlivých migračních bariér, v monitorování okolí bentonitových lomů a lomů s perlitem a pucolánem, a v neposlední řadě pátrat po aktivitách porušující zákon o ochraně přírody a zákon o myslivosti. 

Oko Medveďa (2021), SK, režie Petr Bursa a Jakub Mičuch 

„Dokument Oko Medveďa odhaluje skrytý život slovenské divočiny. Ekosystém lesa má vlastní rovnováhu a tu ruší člověk. V dokumentu tým mladých tvůrců odhalí nepřiměřené praktiky moderních lovců. Krmením mění přirozené návyky zvěře, zvyšují riziko přenosu chorob a porušují zákony. Velké šelmy seznamují s lidskou potravou, tedy je doslova zvou do lidských obydlí.

Monitoring velkých šelem provádí sdružení Prales deťom SK / Prales dětem CZ za pomoci Státní ochrany přírody Slovenské republiky. V dokumentu z Kremnických vrchů se dozvídáme více o způsobu života divokých zvířat a sledujeme jejich tajemný život s pomocí exkluzivních záběrů fotopastí.“

 

Program Oko Medvěda

WEB - https://justicefornature.org/oko-medveda/

IG - https://www.instagram.com/pralesdetem/

FB - https://www.facebook.com/OkoZeMe


We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".