Progressive: speciální terény | HUSKY EU
Progressive: speciální terény

Cílem speciálních terénů je navázat další uživatele návykových látek a zároveň rozšířit lokality, kde poklízíme použitý injekční materiál.

Noční terén

Pravidelným speciálem je noční terén, který probíhá ve večerních hodinách. Od jara do podzimu se ho snažíme realizovat jednou týdně. V zimním období tyto služby příliš neprobíhají, kvůli nízkým teplotám a menšímu množství kontaktů s klienty.

Při nočních terénech klademe větší důraz na naší bezpečnost - navštěvujeme spíše veřejná prostranství, nechodíme do squatů či jiných klientských obydlí a také bereme v potaz možnost vyšší míry intoxikace u klientů, zejména alkoholem.

Noční terény jsou pestré, klienti bývají více povídaví a také při nich máme možnost potkat klienty, kteří přes den z různých důvodů službu využít nemohou (např. z důvodu zaměstnání). 

Cykloterén

Další speciální terén tvoří cykloterén. Naše terénní dvojice vyráží na kole prozkoumat dosud neprobádané kouty, které jsou pro pěší terén příliš vzdálené a rozsáhlé a pro auto nedostupné.

Díky cykloterénům stihneme projet delší vzdálenosti za kratší časové období. V případě cykloterénu na místo našich obvyklých brašen používáme brašny na kolo z nichž vydáváme injekční materiál.

V neposlední řadě se jedná o vítané zpestření mimo klasické “chodící” terény a i klienti na nás s úsměvem reagují. Navíc se našim terénním pracovníkům zlepšuje fyzická kondice, což je žádoucí pro naší práci.

Maková pole

Již tradičně jezdíme na maková pole, kam klienti dojíždí sezónně v období, kdy dozrávají makovice máku setého, z jejíž šťávy poté extrahují opium.

Služby zde probíhají přibližně od června do poloviny srpna. Naše působení je zde důležité zejména pro prevenci předávkování či první pomoc při tomto stavu, který je životu ohrožující, a také pro sběr použitých stříkaček.

Klienti poblíž polí občas dočasně bydlí bez možnosti výměny injekčního materiálu a hrozí riziko opakovaného použití jedné stříkačky nebo její sdílení s ostatními. I proto každé pole, co najdeme, prošmejdíme skrz na skrz i s přilehlými lesíky.

Někdy nepotkáme vůbec nikoho, někdy nám naopak harm reduction materiál ani nestačí. Informace o polích v Praze získáváme nejčastěji od samotných klientů.

Monitoring

Poslední speciální terén, který u nás praktikujeme jsou monitoringy. Monitoringy konáme na základě tipu od nás, například, že jsme si cestou tramvají všimli stanového obydlí. Případě i klienti zmíní místo, kde klienti nově pobývají.

Monitoringy probíhají i na městských částech se kterými máme uzavřenou smlouvu a je dobré se sledovat, zda se neobjevila nová místa.

Popudem k monitorovacímu terénu může být zpráva o výskytu harm reduction materiálu či klientů od protidrogového koordinátora městské části či od široké veřejnosti. Na základě této zprávy se naše terénní dvojice vydává na dané místo.

Obohacení běžné práce

Doufáme, že jsme vám článkem přiblížili, jak vypadají speciální terénní služby.

Snažíme se tyto služby provádět co nejčastěji, i když jsou nad rámec našich základních směn. Touto cestou se totiž můžeme dostat ke klientům, kteří službu potřebují a běžný rozpis služeb jim není místně nebo časově dostupný.

I pro nás pracovníky jsou tyto terény vždy obohacením a plné nových zážitků!  

 

Web http://www.progressive-os.cz/

Facebook https://www.facebook.com/os.Progressive

 

 

 

 


We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".