Progressive: ŠKOLA ULICE | HUSKY EU

Progressive: ŠKOLA ULICE

Progressive: ŠKOLA ULICE
Progressive o.p.s  autor článku 26. 3. 2024

Nedílnou součástí přípravy budoucích profesionálů*ek v pomáhajících profesích je praktická výuka. Během té mohou studenti*ky zažít provoz pracoviště, ale rovněž se jim dostává příležitost zužitkovat své dosavadní teoretické znalosti. Za 21 let působení se Progressive o. p. s. povedlo navázat spolupráci s celou řadou vzdělavatelů v sociální i zdravotní oblasti.

Jak vypadá kvalitní praxe?

  • V současné chvíli realizujeme praxe primárně v našem terénním programu, který v ulicích Prahy poskytuje harm reduction služby, poradenství, a díky spolupráci s HUSKY rovněž materiální pomoc, jako například stanyspacáky a outdoorové oblečení, lidem se zkušeností se závislostí.

Na praxe přicházejí nejčastěji studenti*ky 

  • Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,
  • Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
  • Jahodovky – vyšší odborné školy sociálně právní nebo například Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

Pro kvalitní praxi je před jejím začátkem nezbytný vstupní pohovor, při kterém je kladen důraz na očekávání a cíle konkrétního studenta nebo studentky, díky čemuž můžeme průběh stáže maximálně přizpůsobit jejich konkrétním potřebám a možnostem.

Studenti*ky praxe v terénu absolvují v trojicích v doprovodu terénních pracovníků*ic, kteří zodpovídají za průběh terénní služby, během které mají studenti*ky možnost vstupovat do kontaktu s klienty*kami, vést jednoduché rozhovory, distribuovat materiální pomoc nebo tvořit zápisy ze služby. 

  • Možná ještě důležitějším aspektem praxe, než nácvik a osvojení si praktických dovedností, je samotná zkušenost z pohybu na otevřené drogové scéně, vymezování hranic, pojmenovávání vlastních pocitů a reflexe prožitých situací.

     

Studenti*ky tak mají možnost poznávat sebe sama v nových, zátěžových a nepřenositelných situacích přímo z ulice. Ze zkušenosti víme, že tak, jak je na začátku praxe důležitý vstupní pohovor, tak je v jejím průběhu důležitá reflexe od studentů*ek směrem k týmu a vzájemná zpětná vazba na jejím závěru.

Jak praxi vnímají sami studenti*ky?

Takto praxi v Terénním programu Progressive popisuje studentka Tereza, která ji absolvovala v loňském roce.

„Jako studentka VOŠ jsem měla v době nástupu na stáže do terénního programu již pár stáží za sebou, ale stáž v terénním programu Progressive o. p. s. byla od těch předešlých naprosto odlišná. A za sebe mohu říct, že v pozitivním slova smyslu. 

Terciární prevence v této problematice mi přijde velice důležitá, ačkoli se ve společnosti častokrát setkávám s opačným názorem. Před nástupem na praxi jsem neměla žádná očekávání a žádné obavy, v průběhu praxe se pak pár obav či očekávání objevilo, případně jsem si je uvědomila až zpětně. Jednalo se například o chování klientů – neměla jsem očekávání ani předsudky, ale když jsme se střetávala s milými klienty a klientkami, kteří vyjádřili vděk a byli rádi, že se s terénními pracovníky vidí, uvědomila jsem si, že jsem očekávala opak, tedy že klienti prostě nebudou mít „svůj den“.

Na mém úplně prvním dni v terénu (a nejen na něm) byl kladen velký důraz na otevřenost, upřímnost a abych se nebála hovořit o tom, co je pro mě náročné či nejasné. Jistotu, že o tom opravdu mohu mluvit, ve mně utvrdila spolupráce pracovníků, kteří o různých situacích vzniklých v terénu rovněž otevřeně hovořili. 

Stáž v terénním programu je dle mého velice specifická a měla jsem zpočátku trochu strach, že nezvládnu dostát nárokům. Tento strach se díky obrovské podpoře terénních pracovníků postupně snižoval až do bodu, kdy jsem strach prakticky žádný neměla. Pracovníci mě vnímali jako členku týmu a já měla možnost si naplno vyzkoušet práci s klienty*kami za jakýchkoli podmínek (a dokonce i za jakéhokoliv počasí). 

Jsem moc vděčná za tuto zkušenost, kterou jsem mohla získat ve velice profesionálním a podpůrném týmu. Velice si vážím toho, že jsem mohla být součástí a podílet se na pomoci klientům*kám. Děkuji za to.“

  • Dobrý výstup ze studijní praxe může být to, že se student*ka zapojí do běžného chodu týmu a po skončení praxe eventuálně obdrží pracovní nabídku z týmu, ve kterém praxi vykonával*a.
  • Dobrým výstupem z praxe však může být i to, když student*ka zjistí, že taková práce nebo cílová skupina není to, čemu se chce věnovat.

Věříme rovněž, že praxe nejsou jednostranným benefitem pro jednotlivé studenty*ky, ale že kvalitní a profesionální praxe je cenným přínosem pro organizaci nebo zařízení, které takovou praxi umožní.

Autor článku: Progressive

https://progressive-ops.cz/
https://www.facebook.com/os.Progressive

Na našem blogu se ještě dozvíš:

 

Více fotografií:

 

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".

Login
to the HUSKY club