Husky pomáhá: ZDVOP ROBINSON Klenčí pod Čerchovem | HUSKY EU
Husky pomáhá: ZDVOP ROBINSON Klenčí pod Čerchovem

Děti jsou v zařízení na dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku. Naši zaměstnanci, kterým děti říkají „tety“ se o děti starají v rodinném duchu. Snaží se jim poskytnout rodinné zázemí. Rozvíjí děti ve všech oblastech: učí děti hygienickým návykům, procvičují jemnou i hrubou motoriku, doučují děti při příchodu ze školy, procvičují předškolní znalosti.

Děti s tetami využívají svůj volný čas k hrám, zpěvu, kreslení, malování a vyrábění. Dále se dle věku a individualitě dětí snaží sportovat. Jezdí na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, jezdí do bazénu.

Tety se snaží poskytnout dětem co největší škálu zážitků, proto pokud je to alespoň trochu možné jezdí na výlety. Navštěvují hrady, zámky, zajímavá historická místa. Nejraději jezdí do přírody a pod stan. Všechno toto jsou zážitky, které by v jejich rodině zažívali jen stěží. 


We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".