Husky pomáhá: Progressive o.p.s. | HUSKY EU

Husky pomáhá: Progressive o.p.s.

Husky pomáhá: Progressive o.p.s.
Progressive o.p.s  autor článku 26. 4. 2021

Naše organizace Progressive o.p.s. vznikla v roce 2003, prvním fungujícím projektem byl terénní program NO BIOHAZARD, během 18 let existence se však organizace rozrostla o dalších šest služeb.

V terénu každý den

V jednotlivých programech pracujeme s lidmi ohroženými užíváním nelegálních návykových látek, poskytujeme odborné služby, jejichž cílem je ochrana zdraví uživatelů drog, jejich blízkých a veřejnosti na území hlavního města Prahy.

  • Terénní pracovnice a pracovníci vycházejí do ulic sedm dní v týdnu, ať už svítí sluníčko, prší, sněží, fouká, padají trakaře, biozátěž je na jedničce, dvojce i trojce. Obstarávají zhruba deset městských částí po celé Praze a v přímé péči mají více jak dva tisíce klientek a klientů.

Usilujeme o pozitivní změny

Terénní program usiluje o stabilizaci sociální a zdravotní situace klientek a klientů a jejich motivaci vedoucí ke změně životního stylu. Snažíme se o to, abychom oslovili co nejvíce drogové populace, navázali s nimi vztah a důvěru.

Často se totiž setkáváme s tím, že se klientky a klienti obávají institucí z důvodu stigmatizace, nepřijetí jejich situace a současného stavu, a tomu se v naší práci chceme vyhnout.

Mezi naše hlavní principy patří respekt, individuální přístup, dostupnost v čase a místě, nízkoprahovost - tudíž minimální požadavky pro vstup do služby, dobrovolnost, bezplatnost a anonymita.

Nesoudíme, pomáháme

Velká část klientek a klientů žije na ulici, což společně s užíváním drog vede k velice náročným situacím, potýkají se se ztrátou bydlení, zaměstnání, složitými sociálními vazbami, rozpady rodinných vztahů, zdravotními komplikacemi a mnohými dalšími.

Naše práce není pouze o výměnném programu (příjmu použitých a výdeji čistých injekčních stříkaček a dalšího harm reduction materiálu). Klientkám a klientům poskytujeme intervence, které jim mohou pomoci se v nastalé životní situaci zorientovat.

  • Společně hledáme řešení
  • Nabízíme sociální, právní a zdravotní poradenství
  • Poskytujeme zdravotní ošetření a asistenci

Stejně tak víme, jak moc jim pomůže materiální pomoc, kterou nejsme schopni sami zajistit, a proto děkujeme, že pomáháte s námi!

Setkáváme se s těžkými životními příběhy lidí, NESOUDÍME, POMÁHÁME!

Web http://www.progressive-os.cz/

FB https://www.facebook.com/os.Progressive

 

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".

Login
to the HUSKY club