Husky pomáhá: Jak funguje terénní program pro uživatele drog během pandemie | HUSKY EU
Husky pomáhá: Jak funguje terénní program pro uživatele drog během pandemie

Časté blízké kontakty mezi uživateli drog mohou vést k rychlému šíření nákazy mezi touto cílovou skupinou, s rizikem dalšího šíření mezi obecnou populaci. V době pandemie a zatíženého zdravotnického systému je o to více potřeba předcházet zbytečným zdravotním komplikacím, například z použití nesterilních jehel nebo jejich sdílení.

Bez ohledu na situaci fungujeme dál

Proto jako terénní pracovníci SEMIRAMIS stále jezdíme bez ohledu na „první i druhou vlnu“ do měst kde působíme a poskytujeme naše služby. V této nelehké době jsme i my museli přijmout opatření, abychom chránili sebe, naše klienty i všechny ostatní obyvatele.

Aktuálně jsme rozdělili tým terénních pracovníku na dvě dvojice, které se osobně vůbec nepotkávají. Chceme tak zamezit uzavření služby v momentě, kdyby někdo z pracovníků onemocněl. Abychom takto nastavený režim zvládli psychicky, denně den startujeme online poradou celého týmu.

Pečlivě dbáme na bezpečnost

Při práci s klienty dbáme na bezpečnou osobní vzdálenost (tedy žádné „z ruky do ruky“), klienti vloží použité injekční stříkačky do kontejneru postaveného na zemi, čisté stříkačky a další materiál jim následně připravíme vedle. Používáme při tom respirátory, jednorázové rukavice a dezinfekční přípravky.

Pravidelně se také testujeme na přítomnost protilátek proti koronaviru v krvi pomocí orientačních testů. Účastnili jsme se také studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, v rámci které jsme testovali i klienty.

Naše klienty informujeme o rizicích koronaviru, jaké jsou příznaky nákazy a jak jí předcházet. Klientům radíme jak sehnat nebo si vyrobit roušku, jak si správně mýt či desinfikovat ruce a na co si obecně dávat pozor. Snažíme se je motivovat, aby se chovali zodpovědně a ohleduplně k sobě i svému okolí. Z naší dosavadní zkušenosti můžeme konstatovat, že se tato doporučení ve většině případů snaží dodržovat, chodí za námi v rouškách či alespoň v šátcích a situaci sledují.

Každá pomoc je vítaná

Na začátku pandemie jsme získaly od kraje, měst i dobrovolníků velké množství ochranných pomůcek. Nyní v průběhu „druhé vlny“ jsme získaly od některých měst i několika dobrovolníků další materiál, naše zásoby se však tenčí.

Pokud byste tak měli například podomácku vyrobené roušky navíc a chtěli nám je darovat, moc nám tím pomůžete. Kontaktovat nás můžete na:

  • streetwork@os-semiramis.cz
  • skokanova@os-semiramis.cz 

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".